Konsumenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą zdecydować się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Jednak zanim to zrobią, warto wiedzieć, jakie dokumenty i zaświadczenia będą potrzebne do złożenia takiego wniosku.

Jednym z najważniejszych dokumentów jest zaświadczenie o dochodach. Konsumenci powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich dochody z ostatnich 6 miesięcy. Mogą to być wypłaty z pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zasiłki itp. Wskazane jest, aby dokumenty te były potwierdzone pieczątką pracodawcy lub urzędu.

Kolejnym ważnym dokumentem jest lista wierzycieli. Konsumenci muszą przedstawić spis wszystkich swoich wierzycieli, wraz z wysokością zadłużenia, numerami kont bankowych, adresami i numerami telefonów. Ważne jest, aby lista ta była kompletna i precyzyjna, ponieważ od niej zależy dalsze postępowanie.

Ważne jest również przedstawienie umów kredytowych, leasingowych, ratalnych lub innych umów związanych z długami. Konsumenci muszą pokazać, ile jeszcze pozostało do spłaty oraz jakie są raty i terminy płatności. W przypadku kredytów hipotecznych konieczne będzie przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym wyceny i ewentualnych hipotek.

Jednym z dokumentów, które także będą potrzebne, jest zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach alimentacyjnych. Konsumenci muszą wykazać, że nie są winni alimentów i że wszystkie zobowiązania zostają wypełnione zgodnie z orzeczeniem sądowym lub ugodą między stronami.

Warto pamiętać, że przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów i zaświadczeń jest kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia postępowania upadłościowego. W przypadku wątpliwości czy pytań, warto skonsultować się z adwokatem lub prawnikiem specjalizującym się w tym temacie.