Upadłość konsumencka – umorzenie zadłużenia

Podziel się tym postem

Upadłość konsumencka – umorzenie zadłużenia

Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta, jaki to stał się trwale niewypłacalny wskutek czego nie jest on w stanie spłacić swoich długów. Upadłość konsumencka owo niekiedy jedyny podejście na to, by wyjść ze spirali zadłużenia.

Upadłość konsumencka a mianowicie najbardziej istotne informacje

 

Upadłość konsumencka to proces sądowe, które kierowane jest do osób, które nie prowadzą własnej firmy i zostały niewypłacalne, wskutego czego nie mogą spłacić swych długów. Poniżej opisane zostaną najważniejsze zagadnienia odnośnie upadłości, należytego którymi wskazane jest się zapoznać, tj.:
a mianowicie ogłoszenie upadłości będzie możliwe nawet w momencie, kiedy osoba zadłużona ma tylko jednego wierzyciela lub gdy nie posiada jakiegokolwiek majątku

  • małżeństwo nie może dostarczyć wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jednakże wielu z małżonków pojedynczo może złożyć wniosek
  • umorzeniu podlegają zobowiązania zarówno cywilnoprawne, jak i publicznoprawne
  • w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej istnieje sposobność złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez sąd
  • postępowanie upadłościowe składa się spośród 3 etapów a mianowicie przy czym ogłoszenie upadłości konsumenckiej są to etap pierwszy

Umorzenie długów bez ustalania planu spłaty wierzycieli

 

Jak można się domyślać, sytuacja wszelkiego konsumenta będzie nieco inna dlatego też sposób umorzenia długów może się odrobinę różnić. Jeśli konsument nie dysponuje żadnym majątkiem, a także nie dysponuje wystarczającymi środkami, np. za pokrycie kosztów postępowania w takiej sytuacji koszty zostaną pokryte przez Skarb Państwa. Umorzenie zadłużeń bez wyznaczenia planu spłaty wierzycieli następuje tylko wówczas, jeżeli sytuacja konsumenta bez cienia wątpliwości wskazuje na to, że nie ma pan realnych możliwości od spłatę wierzycieli w ramach planu spłaty.

Umorzenie zobowiązań po wykonaniu obowiązków ustalonych po bardzo planie spłaty wierzycieli

 

Gdy upadły zrealizował wszystkie obowiązki powstający z planu spłacenia wierzycieli wówczas zdanie decyduje się na umorzenia zobowiązań upadłego, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Umorzeniu podlegają każde zobowiązania pieniężne, bez względu na źródło ich powstania. Jest jednak wiarygodna lista długów, z którymi jednak nie podlegają umorzeniu, tj.: a mianowicie zobowiązania alimentacyjne zobowiązania, postaci powstały już po dniu ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  • zobowiązania, jakie to zostały umyślnie zakamuflowane przez upadłego, natomiast wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
  • zobowiązania pieniężne określone przez sąd
  • wszelkie odszkodowania za szkodę do jednostce, jak i również tą które wystąpiły w konsekwencji przestępstwa lub/i wykroczenia

Anuluj swoje Długi!

Chcesz pozbyć się długów?

Zamów bezpłatną ROZMOWĘ z doradcą!

Zobacz więcej wpisów na naszym Blogu

Upadłość

Upadłość konsumencka – co po niej?

Upadłość konsumencka to czasem jedyny sposób na to, by pozbyć się zadłużeń i zacząć życie na nowo. Gdy złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a Sąd rozpatrzy go na Twoją korzyść, w takim przypadku są bardzo wielkie szanse na to, że Twoje obecne życiekompletnie się odmieni. Jak wygląda życie po ogłoszeniu upadłości? Odpowiedź znajduje się

Upadłość

Upadłość konsumencka – warunki

Czasami jednym sposobem na wyjście z pętli zadłużenia jest ogłoszenie upadłości, której głównym celem jest częściowe lub całkowite oddłużenie konsumenta. Każdego roku, bardzo dużo osób decyduje się w skorzystanie z takiego rozwiązania. Kto może ogłosić upadłość konsumencką oraz czy też są jakieś określone kryteria, które powinno się spełniać, aby ogłoszenie upadłości się stało możliwe? W

Chcesz Pozbyć się Długów?

skontaktuj się z nami

upadłość w Sanoku
Scroll to Top